O liście

Po co ta lista

Żeby wiedzieć o klastrach:

Jak

Aktualnie informacje o klastrach są pozyskiwane poprzez przeszukiwanie Ineternetu i przeglądanie witryn jednostek, informacje własne

Jakie informacje są zbierane

Typ komputera, typ i szybkość procesorów, konfiguracja nodów, ilość nodów, podklastry w klastrach heterogenicznych, rodzaj połączeń, oprogramowanie systemowe i użytkowe, instytucja, czas uruchomienia, obszar zastosowań, grupa użytkowników,

Ze względu na dużą heterogeniczność klastrów do opisu klastra przyjęto, że składa się on z grupy podklastrów. Każdy podklaster składa się z identycznych nodów. Nod jest opisany przez model płyty głównej, typ, zegar i inne parametry procesora, ilość procesorów w nodzie, pamięć operacyjną i dyskową.

Kolejność

Klastry są uszeregowane od najwiekszej mocy obliczeniowej do najmniejszej Moc obliczeniowa jest czysto teoretyczna i jest obliczana następująco:


 moc = sumaPoPodklastrach ( liczbaProcesorowNaNod * liczbaRdzeni * zegarProcesora * liczbaOperacjiNaCyklZegara(typProcesora) * liczbaNodow )
gdzie liczbaOperacjiNaCyklZegara zależy od modelu procesora jak w tabeli
ProcesorliczbaOperacjiNaCyklZegara
Xeon Core4
Xeon2
PentiumIV1
PentiumIII1
PentiumIIIXeon1
Itanium24
Opteron2
Athlon1

Ta lista ma charakter czysto pogladowy, jest w większości oparta na informacjach dostępnych w Internecie i może zawierać informacje nieaktualne lub niepełne. Oszacowanie mocy obliczeniowej ma bardzo zgrubny charakter.

Kto za tym stoi

Tę listę przygotowuje Bartosz Pliszka, człowiek interesujący się klastrami, intensywnymi obliczeniami,chemią.

Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące listy, zgłoszenia nowych klastrów i poprawek prosimy kierować na adres e-mail: bart (at) gda.pl

Ostatnie zmiany: 2007-03-09, Bart

2004-2006 © bart. Wszelkie prawa zastrzeżone.