pliszka.net
K A L K U L A T O R Y
chemiczne | jednostki | finansowe | zdrowie | matematyczne | kody | różne | linki

Kalkulator mas molowych

W pole "wzór sumaryczny" wpisz po prostu wzór sumaryczny związku chemicznego i wciśnij przycisk "Oblicz", a program obliczy masę molową tego związku. Wzory mogą zawierać nawiasy np: K4[Fe(CN)6], gwiazdkę na oznaczenie wody krystalizacyjnej np: CuSO4*5H2O. Inne przykłady: Na2SO4, C2H5OH, AlCl3.

Dodatkowo program oblicza ułamki wagowe poszczególnych pierwiastków w danej substancji.

 

wzór sumaryczny
masa molowa g/mol
skład (% wag.)
2001-2006 (C) pliszka.net