pliszka.net
K A L K U L A T O R Y
chemiczne | jednostki | finansowe | zdrowie | matematyczne | kody | różne | linki

Odsetki i podatki od lokat bankowych

kwota lokaty PLN
oprocentowanie %
okres oszczedzaniamiesięcy
okres kapitalizacji
stawka podatku %
przewidywana inflacja %
Odsetki PLN
Efektywne oprocentowanie %
Zysk po
potrąceniu podatku
PLN
Realne oprocentowanie
przy uwzględnienu inflacji
%
2001-2006 (C) pliszka.net