Zebranie SSR i Zarządu Koła.

przez Adam | 22 listopada 2022

W dniu 25 listopada 2022r w siedzibie koła, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie strażników SSR naszego koła. Proszę o przyniesienie z sobą legitymacji strażnika do przedłużenia.
Komendant SSR – Klemens Rulewski.

W tym samym dniu o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Zarządu Koła. Obecność na obu spotkaniach obowiązkowa.

Prezes Koła – Adam Pryba.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebranie SSR i Zarządu Koła. została wyłączona

Odwiedziny cmentarzy ze Zniczami.

przez Adam | 2 listopada 2022

W poniedziałek 31 października, członkowie naszego koła kol. Klemens Rulewski i Henryk Redzimski z małżonkami odwiedzili groby zmarłych kolegów wędkarzy z naszego koła. Odwiedzono cmentarze w Łegu i Czarnej Wodzie. Zapalono w sumie 37 zniczy na grobach zarówno tych najstarszych kolegów którzy w latach piędziesiątych zakładali nasze koło. Jak i groby z ostatnich lat. Będąc w tych miejscach pochylmy się w zadumie i wspominajmy tych którzy do niedawna byli z nami i o przemijaniu czasu.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Odwiedziny cmentarzy ze Zniczami. została wyłączona

Notatka z zebrania sprawozdawczego koła.

przez Adam | 24 października 2022

W dniu 23.10.2022 odbyło się zebranie sprawozdawcze koła nr 52 Czarna Woda. W zebraniu uczestniczyło 24 członków koła. Zaproszeni goście to Burmistrz Czarnej Wody pan Arkadiusz Gliniecki, oraz członek prezydium ZO Gdańsk kol. Witold Borkowski. Zebranie otworzył Prezes Koła Adam Pryba który przywitał zebranych oraz gości. Dokonano wyborów- przewodniczącego zebrania został nim kol. Adam Pliszka, sekretarza kol. Mariusz Główczewski. Wybrano też komisję mandatową i uchwał i wniosków w składzie Stefan Wasiniewski, Henryk Redzimski i Jarosłw Ossowski Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu który odbył 12 posiedzeń, zorganizowano 10 zawodów. Dokonano bieżące remonty kładek, konkurs dla dzieci, uczestnictwo w zarybianiu, kontroli wód, i odłowie kontrolnym na Skrzynkach. liczba członków koła w 2022r to 167 osób w tym 13 uczestników. Przewodniczący komisji Rewizyjnej Henryk Redzimski dokonał oceny wykonania planu pracy, stwierdzając wykonanie przyjętych zadań. Poruszył tez problem braku stanowisk na zawodach nizinnych koła zalecając zarządowi rozwiązanie tego problemu. Sprawozdanie z dział. Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Tomasz Miszewski i z dział. Rzecznika Dyscyplinarnego kol. Robert Oksentowicz. Sąd i Rzecznik nie prowadzili żadnego postępowania dyscyplinarnego w minionym okresie. Kol. Adam Pliszka przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony okres, Po części sprawozdawczej odbyło się wręczenie pucharów dla najlepszego ,górala” roku został nim kol. Jarosław Ossowski, oraz wędkarza nizinnego został nim kol. Henryk Redzimski. Ogłoszono też przyznanie brązowej odznaki PZW kol. Wojciechowi Nodze który niestety nie mógł być na zebraniu. Następnie krótkie wystąpienie pana Burmistrza Arkadiusza Glinieckiego, który pogratulował zwycięzcom i zebranym oraz życzył sukcesów na przyszłość. Pan burmistrz przedstawił tez sytuację i plany gminy na najbliższy czas. Po przerwie przedstawiono plan pracy i Preliminarz na rok 2023 który został przyjęty jednomyślnie. Komendant SSR przedstawił ilości zarybień rzeki i jezior koła. Kolega Sebastian Szymlik zaproponował przesunięcie granicy letniego połowu na zb. Wojtal co zostało przyjęte uchwałą do ZO Gdańsk. Podjęto również uchwałę do Zarządu Koła o próbę rozwiązania braku miejsc na zawodach nizinnych koła. Tyle w skrócie ci którzy byli wiedza więcej a kto nie był niech żałuje. Prezes podziękował zebranym za przybycie i zebranie zakończono.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Notatka z zebrania sprawozdawczego koła. została wyłączona

Wyniki zawodów spinning dwóch jezior.

przez Adam | 16 października 2022

W dniu 15.10 2022, odbyły się na jeź. Skrzynki i Smolnik ostatnie w tym sezonie zawody naszego koła. Walczono o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Woda. Były to zawody dla aktywu koła za pracę w ciągu roku tj. remonty kładek, przygotowanie materiałów na remonty, sprzątanie brzegów jezior, udział w zawodach poza kołem itp. Startowało 16 uczestników, odprawa o godz. 7.00 łowiono do godz. 12.00. Pogoda w miarę dobra, na koniec trochę deszczu. Zakończenie w siedzibie koła gdzie na uczestników czekał gorący bigos przygotowany przez kol. Prezesa Adama Prybę. Pierwsze miejsce zajął kol. Redzimski Henryk 1440 pkt. drugie Stawicki Łukasz 220 pkt. trzecie Wasiniewski Stefan 200 pkt. Reszta stawki solidarnie zajęła czwarte miejsce. Puchary zwycięzcom wręczał Przewodniczący Rady Gminy pan Sebastian Schmidt, który pogratulował zwycięzcom sukcesu. A także omówił sytuację w Gminie i odpowiadał na pytania wędkarzy. Po części oficjalnej otwarte posiedzenie Zarządu koła, omówienie przygotowań do zebrania koła oraz planów na rok 2023, który jak wiemy będzie rocznicą 70 lecia powstania naszego koła.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki zawodów spinning dwóch jezior. została wyłączona

Zebranie Sprawozdawcze Koła 52 Czarna Woda.

przez Adam | 28 września 2022

W dniu 23 października w sali Biblioteki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze koła PZW Czarna Woda. Pierwszy termin zebrania o godz. 9.30. Drugi termin o godz. 10.00. Zarząd koła zaprasza kolegów wędkarzy do udziału w tym dorocznym spotkaniu.
Prezes Koła
Adam Pryba

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebranie Sprawozdawcze Koła 52 Czarna Woda. została wyłączona

Wyniki zawodów powiatowych SSR.

przez Adam | 11 września 2022

W dniu 10 września, odbyły się doroczne rotacyjne zawody wędkarskie społecznych strażników wędkarskich z naszego regionu. Zawody na jeź Staroleskim zorganizowało koło Starogard. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce. Również indywidualnie nasi wypadli świetnie. Pierwsze miejsce zajął Henryk Redzimski, trzecie Marcin Tomana, piąte Radosław Szlęk. Serdeczne podziękowania dla Koła Starogard i Komendanta Powiatowego Witolda Borkowskiego za świetną organizację, poczęstunek, ufundowanie Pucharów.

Komendant SSR Koła Czarna Woda Klemens Rulewski

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki zawodów powiatowych SSR. została wyłączona

Wyniki zawodów gruntowych o Puchar Prezesa Koła.

przez Adam | 4 września 2022

W sobotę 3 września na jeź. Skrzynki odbyły się zawody gruntowe członków naszego koła. Pogoda wyśmienita cicho, chłodno już czuć było zbliżającą się jesień. Zawody rozpoczęto odprawą o godz. 5.30, wystartowało 20 zawodników. Połowy trwały od 6.00 do 10.00. Rybki brały różnie dużo zależało od umiejętności ale też od wylosowanego stanowiska. Najważniejsze chyba było że można w miłej koleżeńskiej atmosferze posiedzieć nad wodą, pogadać, wyłączyć się od pracy, wojny i polityki. Po zakończeniu wędkowania wspaniałe kiełbaski z rusztu z dodatkami przygotowane i serwowane przez kol. prezesa Adama Prybę. W tym czasie komisja sędziowska dokonała oceny połowów i tak pierwsze miejsce zajął Marcin Tomana 2950 pkt. drugie Jarosław Ossowski 1750 pkt. trzecie Patryk Gaszkowski 1705 pkt. czwarte Radosław Szlęk 1005 pkt. piąte Ryszard Korczak 930 pkt. szóste Marek Belka 725 pkt. Pierwsza dwunastka zdobyła kolejne już ostatnie punkty do klasyfikacji nizinnej wędkarza roku. Puchary najlepszym wręczał Prezes koła, który wzorowo przygotował zawody. Po tym tradycyjnie pamiątkowe zdjęcia. Były tez rozmowy szczególnie na temat dbania o stan kładek i apel prezesa aby w przypadku pojawienia się uszkodzeń dokonywać na bieżąco drobne naprawy a nie czekać że zrobią to krasnoludki. W październiku czeka nas zebranie sprawozdawcze koła oraz zawody spinning dwóch jezior.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki zawodów gruntowych o Puchar Prezesa Koła. została wyłączona

Zawody gruntowe na Skrzynkach.

przez Adam | 1 września 2022

W dniu 3 września na jeź. Skrzynki, odbędą się zawody gruntowe koła Czarna Woda. W związku z tym prosimy o niezajmowanie pomostów i stanowisk w pobliżu pomostów w godz. 5.30 do 11.oo.

Zarząd Koła,

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody gruntowe na Skrzynkach. została wyłączona

Wyniki zawodów spinningowych o Puchar firmy STEICO.

przez Adam | 28 sierpnia 2022

W dniu 27 sierpnia odbyły się zawody koła Czarna Woda, zamykające sezon spinningowy na Wdzie. W zawodach uczestniczyło 18 zawodników w tym dwójka członków uczestników dla których to był pierwszy udział w zawodach na Wdzie. Zawody rozpoczęły się zbiórką i odprawą o godz. 6.00. Łowiono na odcinku Wdy od Wojtala do mostu w Zimnych Zdrojach. Łowienie zakończono o godz. 11.00 zbiórką na Starej Kajakarni. Zdecydowana większość tj. 14 uczestników złowiła ryby były to głównie okonie ale były też klenie i pstrągi. Pierwsze miejsce zajął kol. Roland Wegner 7 pkt. drugi Marek Belka 5 pkt. trzeci Jarosław Ossowski 3 pkt. czwarty Henryk Redzimski 2 pkt. piąty Łukasz Stawicki 1 pkt. szósty Jerzy Szlęk. Pierwsza piątka zdobyła punkty do klasyfikacji górala roku. Po zakończeniu połowów gorąca grochówka serwowana przez panią Magdę. Puchary najlepszym wręczał pan Rafał Polakowski przedstawiciel firmy STEICO który pogratulował zwycięzcom sukcesu, a pozostałym uczestnictwa w zawodach, które przebiegły przy wspaniałej pogodzie i w świetnej atmosferze. Zawodnicy podziękowali na ręce przedstawiciela firmy STEICO za opiekę i sponsoring naszego koła. Były rozmowy o planach na jesień będą zawody spinning dwóch jezior, była też informacja o zbliżającym się zebraniu sprawozdawczym koła, które odbędzie się w październiku. Dokładny termin zostanie podany zgodnie z procedurą dotyczącą zebrań w osobnym komunikacie.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki zawodów spinningowych o Puchar firmy STEICO. została wyłączona

Zawody spinningowe na Wdzie.

przez Adam | 17 sierpnia 2022

W dniu 27 sierpnia na rzece Wdzie odbędą się zawody wędkarskie na zakończenie sezonu spinningowego o Puchar Firmy STEICO. Zbiórka zawodników o godz. 6.00 na starej kajakarni. Zasady wędkowania na porannej odprawie. Zrzutka na ognisko 25 zł. Zapisy u kol Adama Pliszki tel. 517042832 do środy 24 sierpnia włącznie.
Zarząd Koła 52 Czarna Woda

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody spinningowe na Wdzie. została wyłączona