Sprawozdanie z działalności koła 52 Czarna Woda za rok 2020.

przez Adam | 18 grudnia 2020

W związku z tym że nie będziemy mogli się spotkać w najbliższym czasie na dorocznym zebraniu chciałbym w skrócie przedstawić sprawozdanie o pracy zarządu w mijającym roku 2020.Przedstawiam te informacje w pięciu głównych tematach:
1.Działalność organizacyjna.
2.Sport.
3.Działalność młodzieżowa.
4.Ochrona i zagospodarowanie wód.
5.Zarybienia.
Ad.1 Zarząd odbył w tym roku dwa posiedzenia stacjonarne, od kwietnia spotykaliśmy się przy okazji zawodów lub prac na rzecz koła, lub uzgadniano decyzje telefonicznie. Skarbnik do końca marca prowadził sprzedaż zezwoleń w siedzibie koła, w kwietniu była tylko sprzedaż zdalna, od maja powrócono do sprzedaży tradycyjnej. Mimo tych trudności zanotowano wzrost liczby członków koła ze 151 w roku 2019 do 165 w roku 2020 w tym 8 uczestników.
Prowadzono ankietę nt. odcinka Złów i Wypuść, do końca marca wypowiedziało się 103 członków naszego koła. 90 było przeciw za 13 osób. Na koniec marca decyzją zarządu ankietę zakończono. Przeprowadzono też kolejne mikołajkowe odwiedziny u seniorów powyżej 70 roku życia. Odwiedzono też ze zniczem groby naszych kolegów którzy odeszli na wieczną wachtę. Byliśmy też na spotkaniu OKZW w związku propozycjami z zebrania koła dotyczącymi wymiarów okonia i ryb łososiowatych. Działalność koła spotyka się z dużym poparciem organizacyjnym i finansowym władz Gminy Czarna Woda, Firm STEICO, HENAL i wielu przedsiębiorców z naszej okolicy. Za co składam Serdeczne podziękowania. Dziękuję również kolegom za dobrowolne wpłaty i prace na rzecz koła.
Ad.2 Mimo braku lodu i pandemii udało się nam zorganizować 9 zawodów koła i zawody powiatowe SSR w których nasza drużyna zajęła 1 miejsce. Zawody pod lodowe zorganizowano na pomostach mariny ośrodka Largo na jeź Wdzydze. Pozostałe zawody przeprowadzono w odpowiednim reżimie sanitarnym.
Ad.3 Dzięki możliwości wstępowania do PZW dzieci poniżej 14 roku życia i wędkowania w obecności osoby dorosłej z kartą wędkarską mamy spory wzrost o 7 małych wędkarzy członków koła.
Ad. 4 Dział Ochrony wód został wypunktowany przez komendanta SSR w artykule poniżej. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód to wyremontowano całkowicie 2 kładki naprawiono pozostałe. Zakupiono i zakonserwowano drewno na remonty kładek, niestety brakuje nam solidnego lodu żeby prowadzić solidny remont.
Nastąpiło też niedobre zdarzenie w lipcu tego roku za sprawą bezmyślnych ludzi zdewastowano rzekę Niechwaszcz i częściowo Wdę. Zginęło Kilkaset kilogramów ryb w tym prawnie chronionych. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb i jest prowadzone postępowanie.
Ad.5 Zarybiono rzekę Wdę kilkakrotnie pstrągiem był to wylęg oraz narybek i narybkiem lipienia. Jeziora Skrzynki i Smolnik zarybiono sandaczem, szczupakiem linem i węgorzem.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składam w imieniu swoim i Zarządu kolegom z koła Najlepsze Życzenia.

Adam Pryba
Prezes Koła

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności koła 52 Czarna Woda za rok 2020. została wyłączona