Jubileusz koła wędkarskiego w Czarnej Wodzie.

przez Adam | 18 września 2023

W dniu 16.09 2023 koło nr 52 Czarna Woda obchodziło uroczyście siedemdziesiątą rocznicę powstania. O godz. 17.00 w sali biblioteki „Kulturalnia” prezes koła kol. Adam Pryba rozpoczął obchody przywitaniem zebranych. Na spotkanie przybyli burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki przewodniczący Rady Gminy Sebastian Schmidt, prezes Zarządu Okręgu Gdańsk Włodzimierz Szarafin, członek Prezydium ZO Witold Borkowski. Ksiądz proboszcz naszej parafii Ireneusz Brzeziński, dyr. szkoły podst. Józef Milewski, delegacje zaprzyjaźnionych kół z Czerska, Skarszew, Starogardu, szef OSP Przedstawiciele biznesu z Czarnej wody i okolic, były burmistrz Czarnej Wody Jan Grzonka szef dawnych ZPP Sylweriusz Szatkowski, członkowie Zarządu i Komisji Koła strażnicy SSR, szefowa czarnowodzkich harcerzy pani Agnieszka Olszowa. Liczna grupa seniorów koła. Po przywitaniu wielki smaczny urodzinowy tort w kształcie pstrąga. W międzyczasie skarbnik koła Adam Pliszka przedstawił w wielkim skrócie historię koła, która przedstawia się następująco: W dniu 6 listopada 1953r grupa 22 pracowników powstającej w tym czasie Fabryki Płyt  Pilśniowych postanowiła zawiązać koło wędkarskie. Odbyło sie to w obecności przedstawiciela Okręgu Gdańskiego. Pierwszym Prezesem został wybrany Jan Warczak, wybrano sześcio osobowy zarząd i sześciu strażników honorowych. Kolejnymi prezesami byli Piotr Szlęk, Bronisław Ossowski, Jan Sobczak, Bolesław Sztormowski, Waldemar Keister, Edmund Jędrzejewski, Rafał Lemiesz, Stefan Wasiniewski a obecnie drugą kadencję Adam Pryba. Koło rosło liczebnie w latach siedemdziesiątych było nas prawie dwustu trzydziestu. Obecnie stan osobowy oscyluje około stu sześćdziesięciu członków. Pomyślny rozwój zawdzięczamy głównie opiece ze strony zakładu płyt pilśniowych. W latach późniejszych funkcję opiekuna koła przejęła nowo powstała gmina Czarna Woda, w osobach burmistrzów Śp. Andrzeja Grzyba,  Jana Grzonkę a obecnie Arkadiusza Glinieckiego. Działalność koła to pokrótce: zawody sportowe, około dziesięciu rocznie, konkursy dla dzieci, ochrona i zarybianie wód. Sprzątanie brzegów rzek Wdy i Niechwaszcza oraz jezior Skrzynki i Smolnik którymi się opiekujemy. Wszystkie nasze działania są wspierane przez okoliczne instytucje i przedstawicieli biznesu należy tu wymienić panów Henryka i Romana Gaszkowskich, braci Pozorskich z Czerska braci Trawickich z Pieców, firmę Steico , Stanisława Mokwę, Artura Izdebskiego, firmę Nasza chata z Brus i wielu innych którzy na przestrzeni tych lat nas wspomagali.  W ostatnim okresie otrzymaliśmy spory 50 m2 lokal który wyremontowaliśmy własnymi siłami przy wsparciu finansowym gminy i zarządu okręgu Gdańsk. Trudno jest w skrócie przedstawić działalność koła przez 70 lat ale warto też podkreślić że zawsze była grupa aktywnych członków która swoją pracą organizowała pomyślny rozwój koła. Oby tak dalej. Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Kol. Prezes ZO w Gdańsku udekorował burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego medalem Zarządu Głównego PZW za zasługi w rozwoju wędkarstwa. Również medal Zarządu Głównego za zasługi w rozwoju wędkarstwa otrzymali kol. Klemens Rulewski i Adam Pliszka. Kol. prezes Adam Pryba otrzymał  srebrną odznakę PZW. Medale za zasługi dla rozwoju wędkarstwa otrzymali panowie Sebastian Fabiś szef firmy Steico, Sebastian Schmidt przew. Rady Gminy Czarna Woda i nasi koledzy z koła Sławomir Prabucki i Roman Gaszkowski. Statuetki szklane przyznane przez Zarząd okręgu za szczególne wsparcie dzisiejszej uroczystości koła otrzymali panowie Pozorscy, Trawiccy, S. Mokwa, A .Izdebski oraz firma Nasza chata. Puchary dla wędkarza ostatnich 20 lat otrzymali w kategorii nizinnej Henryk Redzimski a górskiej Jerzy Szlęk.   Statuetki szklane otrzymało dziesięciu wyróżniających się w dziedzinie sportu i prac dla PZW członków koła. Kolega Klemens Rulewski otrzymał od członków Zarządu płaskorzeźbę ryby oraz nagrodę specjalną za całokształt pracy i  wspaniałą organizację obchodów oraz gromkie brawa zebranych.  Pozostali uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe kubki, medale, atlasy. Po dekoracjach przybyli goście wręczali na ręce prezesa pamiątkowe dyplomy, prezenty i składali gratulacje i życzenia dalszej pomyślności dla koła. Były też pamiątkowe zdjęcia obiad i długie rozmowy o rybach wyprawach i planach na przyszłe lata. W tym miejscu kol. Prezes w imieniu naszego koła składa składa serdeczne podziękowania szczególnie sponsorom bez których działalność koła a także obchody rocznicowe nie miały by tak wspaniałej oprawy wszystkim zaproszonym za przybycie, szefowej restauracji Kocie Wianki pani Sabinie Mokwa oraz personelowi za bardzo smaczny poczęstunek i sympatyczną obsługę. Gminie i Bibliotece za udostępnienie lokalu.

 

 

  

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Jubileusz koła wędkarskiego w Czarnej Wodzie. została wyłączona