Notatka z zebrania sprawozdawczego koła.

przez Adam | 14 listopada 2023

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024. W zebraniu wzięło udział 21 członków naszego koła. Kolega Prezes Adam Pryba przywitał zebranych i zaproponował na przewodniczącego zebrania Adama Pliszkę kandydatura została przyjęta jednomyślnie. Przewodniczący zaproponował na sekretarza zebrania Mariusza Główczewskiego przyjęto jednomyślnie. Uczczono minutą ciszy kolegów z naszego koła, którzy odeszli w tym roku na wieczny spoczynek. Następnie wybrano komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków. Komisja Mandatowa stwierdziła ważność zebrania które odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 10.00 w pierwszym terminie o godz.9.30 12.11.2023 nie było wymaganej większości. Następnie przedstawiono sprawozdania: Z działalności Zarządu Koła- Adam Pryba, Komisji Rewizyjnej- Radosław Szlęk, Realizacji Budżetu,- Adam Pliszka, Sądu Koleżeńskiego- Piotr Reszka, Rzecznika Dyscyplinarnego- Robert Oksentowicz. Prezes koła między innymi podziękował członkom zarządu i komisji koła, strażnikom SSR za prace na rzecz koła. Podziękowania dla członków koła za dobrowolne wpłaty, sponsorom; gminie, nadleśnictwu Kaliska i Czersk Bankowi Spółdzielczemu Skórcz, firmie Steico, firmie Nasza Chata za wsparcie finansowe.  W dyskusji nad sprawozdaniami nie było pytań i uwag. Po tym przedstawiono plan pracy i preliminarz budżetowy na rok 2024. Główne punkty planu pracy na rok 2024 to: zorganizowanie 8 zawodów koła, zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci, udział w zawodach sąsiednich kół, sprzątanie rzek i jezior koła udział w zarybianiu jezior i rzek koła, remonty kładek, kontrole wód przez SSR. Plan pracy i preliminarz zostały przyjęte jednomyślnie. Skarbnik przedstawił wysokość opłat na rok 2024,wiceprezes Klemens Rulewski przedstawił zebranym osoby które były odznaczone i wyróżnione na obchodach 70 lecia, oraz zarybienia w tym roku. Przegłosowano uchwałę zebrania. W tym momencie kolega prezes Adam Pryba i Klemens Rulewski wręczyli puchary dla wędkarza roku, dla kategorii nizinnej został nim Jarosław Ossowski a dla górskiej Jerzy Szlęk. Również kol. Klemens Rulewski wreczył płaskorzeźbę kol. Mariuszowi Główczewskiemu w podziękowaniu za pomoc w organizacji 70 lecia koła i całokształt pracy.   W wolnych wnioskach dyskutowano o remontach kładek. Ustalono pierwszy termin remontu  na dzień 2 grudnia Na tym obrady zakończono.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Notatka z zebrania sprawozdawczego koła. została wyłączona