Notatka z zebrania sprawozdawczego koła.

przez Adam | 24 października 2022

W dniu 23.10.2022 odbyło się zebranie sprawozdawcze koła nr 52 Czarna Woda. W zebraniu uczestniczyło 24 członków koła. Zaproszeni goście to Burmistrz Czarnej Wody pan Arkadiusz Gliniecki, oraz członek prezydium ZO Gdańsk kol. Witold Borkowski. Zebranie otworzył Prezes Koła Adam Pryba który przywitał zebranych oraz gości. Dokonano wyborów- przewodniczącego zebrania został nim kol. Adam Pliszka, sekretarza kol. Mariusz Główczewski. Wybrano też komisję mandatową i uchwał i wniosków w składzie Stefan Wasiniewski, Henryk Redzimski i Jarosłw Ossowski Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu który odbył 12 posiedzeń, zorganizowano 10 zawodów. Dokonano bieżące remonty kładek, konkurs dla dzieci, uczestnictwo w zarybianiu, kontroli wód, i odłowie kontrolnym na Skrzynkach. liczba członków koła w 2022r to 167 osób w tym 13 uczestników. Przewodniczący komisji Rewizyjnej Henryk Redzimski dokonał oceny wykonania planu pracy, stwierdzając wykonanie przyjętych zadań. Poruszył tez problem braku stanowisk na zawodach nizinnych koła zalecając zarządowi rozwiązanie tego problemu. Sprawozdanie z dział. Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Tomasz Miszewski i z dział. Rzecznika Dyscyplinarnego kol. Robert Oksentowicz. Sąd i Rzecznik nie prowadzili żadnego postępowania dyscyplinarnego w minionym okresie. Kol. Adam Pliszka przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony okres, Po części sprawozdawczej odbyło się wręczenie pucharów dla najlepszego ,górala” roku został nim kol. Jarosław Ossowski, oraz wędkarza nizinnego został nim kol. Henryk Redzimski. Ogłoszono też przyznanie brązowej odznaki PZW kol. Wojciechowi Nodze który niestety nie mógł być na zebraniu. Następnie krótkie wystąpienie pana Burmistrza Arkadiusza Glinieckiego, który pogratulował zwycięzcom i zebranym oraz życzył sukcesów na przyszłość. Pan burmistrz przedstawił tez sytuację i plany gminy na najbliższy czas. Po przerwie przedstawiono plan pracy i Preliminarz na rok 2023 który został przyjęty jednomyślnie. Komendant SSR przedstawił ilości zarybień rzeki i jezior koła. Kolega Sebastian Szymlik zaproponował przesunięcie granicy letniego połowu na zb. Wojtal co zostało przyjęte uchwałą do ZO Gdańsk. Podjęto również uchwałę do Zarządu Koła o próbę rozwiązania braku miejsc na zawodach nizinnych koła. Tyle w skrócie ci którzy byli wiedza więcej a kto nie był niech żałuje. Prezes podziękował zebranym za przybycie i zebranie zakończono.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Notatka z zebrania sprawozdawczego koła. została wyłączona