Produkty

System obsługi konferencji

System pomaga organizatorom konferencji w prowadzeniu rejestracji uczestników, gromadzeniu streszczeń, artykułów i prezentacji oraz wspiera procesy logistyczne zakwaterowania uczestników. Pozwala także uprościć proces recenzji i akceptacji nadsyłanych streszczeń. Organizator ma na bieżąco wgląd w przebieg procesów przygotowania konferencji. Wszystkie funkcje są dostępne w postaci stron internetowych z zachowaniem ścisłej kontroli dostępu do informacji poufnych. Więcej…

Polecamy

[logo K2]

K2 - internetowa obsługa konferencji Więcej…

Konferencje bieżące

„IV Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Warsztaty Onkologiczne” Więcej…

Minione konferencje

„III Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Perspektywy rozwoju e-Uczelni” Więcej…

„Third Symposium on Hybrid RANS - LES Methods” Więcej…

„Infobazy 2008” Więcej…

„Konferencja Mechaniki Płynów” Więcej…