IV Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne

Pomorskie Spotkania Uro-Onkologiczne to cyliczna konferencja naukowa organizowana pod egidą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Spotkania są formą interdyscyplinarnego omawiania nowotworów układu moczowego.

Już po raz drugi obsługujemy tę Konferencję.

Strona konferencji Uro-Onko 2010- zrzut ekranu

Organizator wykonawczy: Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwerstytet Medyczny. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr med. Elżbieta Senkus-Konefka

Funkcje systemu K2: Rejestracja uczestników, proste śledzenie rezerwacji rejestracja wpłat, wysyłanie powiadomień o zakwalifikowaniu uczestnictwa.

Design: Oparty ma motywie opracowanym przez Studio Graficzne Tomecki dla poprzednich edycji konferencji oraz na materiałach dostarczonych przez Organizatorów.

Technologia: PHP, MySQL, JavaScript, XHTML

Strona WWW: www.uro-onko.pl

Polecamy

[logo K2]

K2 - internetowa obsługa konferencji Więcej…

Konferencje bieżące

„IV Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Warsztaty Onkologiczne” Więcej…

Minione konferencje

„III Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Perspektywy rozwoju e-Uczelni” Więcej…

„Third Symposium on Hybrid RANS - LES Methods” Więcej…

„Infobazy 2008” Więcej…

„Konferencja Mechaniki Płynów” Więcej…