Usługi

WWW

  • Instalacja i dopasowanie systemów CMS
  • Tworzenie sieciowych baz danych
  • Tworzenie systemów konferencyjnych

Serwery

  • Instalacja i zarządzanie serwerami Linux
  • Instalacja usług i specjalistycznego oprogramownia w systemach Linux
  • Doradztwo przy budowie i zarządzanie klastrami obliczeniowymi

Polecamy

[logo K2]

K2 - internetowa obsługa konferencji Więcej…

Konferencje bieżące

„IV Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Warsztaty Onkologiczne” Więcej…

Minione konferencje

„III Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne” Więcej…

„Perspektywy rozwoju e-Uczelni” Więcej…

„Third Symposium on Hybrid RANS - LES Methods” Więcej…

„Infobazy 2008” Więcej…

„Konferencja Mechaniki Płynów” Więcej…